Автор: Симоил Малчески, Ристо Малчески, Катерина Аневска