ТЕСЛОЛОГИЈА – Потрага за научната оставина на Никола Тесла

Original title: ТЕСЛОЛОГИЈА – Потрага за научната оставина на Никола Тесла | Num. of pages: 242 | Dimensions: 25 | Cover: тврда

Книгата ТЕСЛОЛОГИЈА – Потрага за научната оставина на Никола Тесла, претставува уникатно/оригинално дело. Овде првпат во научната литература се воведува нов термин „теслологија“, кој треба да ја опфати целокупната научно-истражувачка работа на Никола Тесла под едно име. Пристапот што е користен за ова истражување е трансдисциплинарен. Под терминот „теслолог“ се подразбира стручен термин што се однесува на научникот што ја истражува Теслината технологија во својот домен на науката, а кој може да се однесува на повеќе научни дисциплини. Со оглед на тоа дека досега овие научници се условуваат под терминот „теслианци“ или „следбеници на ликот и делото на Никола Тесла“, овој термин прави чекор понапред и со тоа овие истражувачи ги искачува на повисок пиедестал меѓу официјалната научна заедница. Доколку го прифатиме научниот и филозофски концепт на Никола Тесла во доменот на науката, човештвото и науката ќе напредуваат како никогаш досега. Токму Тесла успеал да ги антиципира физичките закони на универзумот и истите да ги преточи во свои апарати што ќе му помогнат на човештвото технолошки и духовно да доживее свој напредок. Тој е единствениот човек што во познатата историја на човештвото успеал најдобро да се „приклучи“ на т.н. Акаша Библиотека – информационото поле на универзумот, вклучувајќи ја секако и нашата планета Земја, и оттаму да ги канализира космичките закони, кои претставуваат објективни закони на природата. Глава Прва го претставува конструктот и методолошката основа на книгата. Овде е определен предметот на истражување, хипотетичката рамка, целите и начинот на истражување (методите и инструментите што се користени во истото) и научната и општествена оправданост на истражувањето. Во Глава Втора се дефинира поимот „теслологија“ и е опфатен трансдисциплинарниот пристап кон научната оставина на Никола Тесла. Покрај ова, во оваа Глава е инкорпориран неговиот придонес во полето на повеќе научни дисциплини. Во Глава Трета се опфатени научните почетоци на Никола Тесла, неговите истражувања во лабораторијата во Колорадо Спрингс од 1899 година, проектот „Варденклиф“ од 1901 година и заедничките особености помеѓу овој проект и структурата и функцијата на пирамидите како геометриски тела. Последната точка од овој дел претставува научна сензација во денешно време, земајќи ги предвид резултатите до кои дојдоа одредени научници. Глава Четврта ги опфаќа аспектите на плазма-технологијата на Никола Тесла, феноменот на топчестите молњи, и секако, Тунгускиот експеримент од 1908 година, последниот Теслин експеримент со кулата Варденклиф. Глава Петта насловена како - „Никола Тесла и експерименталната физика“, се однесува на теслините експерименти со радијантна енергија, неговиот т.н. автомобил на космичка енергија и контроверзниот експеримент „Филаделфија“ од 1943 година. Во Глава Шеста се расправа за технолошките концепти на Никола Тесла: Телегеодинамика, Телеавтоматика и Телефорс - Проектот „Зраци на смртта“, досега најкоментираниот концепт на Никола Тесла. Глава Седма се однесува на динамичката теорија на гравитација на Никола Тесла, неговата летачка машина и окултното германско друштво „ВРИЛ“. Глава Осма е посветена на напредокот во Теслината технологија. Овде се опфатени т.н. модерни системи за греење и модификација на структурата на јоносферата, и нивниот капацитет за модификација на климатските услови. Глава Деветта претставува продолжение на претходната Глава, и во неа подетално се опфатени техниките за модификација на климатските услови. Глава Десетта прави анализа на сфаќањето на војната и иднината на воените процеси според Никола Тесла. Овде се презентира неговата теорија на војната претставена преку анализата на Првата светска војна. Потоа, во посебна точка од Главата се зборува за неговиот обид во спречувањето на Втората светска војна. На крај од оваа Глава е објаснета неговата успешна улога во спречувањето на Третата светска војна, благодарение на современата технологија која во суштина претставува негова идеја.

Price: 1963 ден

8 in stock

Compare
Sold By КупиКнига

Report an abuse for product ТЕСЛОЛОГИЈА – Потрага за научната оставина на Никола Тесла

Categories: ,
SKU: 978-608-66340-0-1

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ТЕСЛОЛОГИЈА – Потрага за научната оставина на Никола Тесла”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Questions and Answers

You are not logged in